Opolszczyzn@.net

 

   Internetowa fotogaleria województwa opolskiego - 2006/2009                                            

 

  Copyright by J.M.Skop

 

 

  • Sulisław - dokładna data powstania miejscowości nie jest podobno znana. Wiadomo, że w 1814 roku Sulisław zakupiony został przez casarza Wilhelma I a następnie wraz z wsią i pałacem przekazany został w nagrodę za walki z Napoleonem feldmarszałkowi Grafowi Zork von Wartenberg. Od roku 1888 właścicielem Sulisławia był hrabia von Schaffgotsch. Od 1909 roku pałac został wydzierżawiony, następnie 10 lat później sprzedany hrabiemu von Franken-Sierstorpff. Po zakończeniu II Wojny Światowej pałac wraz z całym gospodarstwem  przejęło państwo polskie.Wielokrotnie zmieniali się jego kolejni właściciele. W latach 1966 - 1978 pałac stał opuszczony i był systematycznie dewastowany. Dopiero w roku 1978 budowlę w stanie ruiny przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i przeprowadziło w niej kapitalny remont. W latach następnych pałac oddano Komendzie Wojewódzkiej Milicji w Opolu, która przekształciła go w szpital/sanatorium. Historia ostatnich 20 lat nie jest mi jeszcze znana. Wciąż szukam wiarygodnych informacji na ten temat. Wiem, że w roku 2007 pałac sprzedany został podobno za sumę 700.000 Euro. Kto go kupił do tej pory niewiadomo. Do początku 2012 roku w pałacu ma powstać nowoczesny, luksusowy, pięciogwaizdkowy hotel. Podczas mojej wizyty w lipcu tego roku pałac akurat remontowano.
  •  

    © Kopiowanie, przerabianie, wszelkie publikacje zamieszczonych tutaj zdjec bez uprzedniej pisemnej zgody autora zabronione !

      .................................

  • nto
  • umwo