Opolszczyzn@.net

 

   Internetowa fotogaleria województwa opolskiego - 2006/2009                                            

 

  Copyright by J.M.Skop

 

 

 

  • Skoroszyce - gmina Skoroszyce położona jest w południowo - zachodniej części województwa opolskiego. Należy do subregionu Ziemi Nyskiej i położona jest na jej północnym końcu. Rozciąga się na obszarze Niziny Śląskiej częściowo w Dolinie Nysy Kłodzkiej, a po części na Równinie Grodkowskiej. W skład gminy wchodzi 10 sołectw : Brzeziny, Chróścina, Czarnolas, Giełczyce, Makowice, Mroczkowa, Pniewie, Sidzina, Skoroszyce i Stary Grodków. Wieś Skoroszyce wzmiankowana była po raz pierwszy w 1300 r. jako Vriedewalde (niem. Friedwalde), lokowana na prawie niemieckim zapewne pod koniec XIII wieku. Od XV w. aż do sekularyzacji dóbr kościelnych wieś była w posiadaniu biskupów wrocławskich. Po 1810 roku miejscowe dobra rycerskie wielokrotnie zmieniały właścicieli (były m.in. w posiadaniu rodzin obszarniczych Franco, Heller, von Lipinsky, Gröhling). Mimo znacznego rozwarstwienia własności chłopskiej wieś zachowała swój pierwotny charakter kmiecy. W 1864 r. mieszkało tu 68 rodzin kmiecych, 28 zagrodniczych i 19 chałupniczych. Od wieków ludność żyła tu z zajęć rolniczych. Z powodu niezbyt urodzajnej gleby rozwinęła się w Skoroszycach hodowla bydła i owiec. Uprawiano chałupniczo tkactwo wełny i rzeźnictwo. We wsi znajdowały się 2 młyny i 2 karczmy. W XVIII w. wybuchały tu antyfeudalne bunty chłopskie. Do 1945 roku nie zmieniły się funkcje gospodarcze. Skoroszyce są siedzibą Gminy od zakończenia działań wojennych w 1945 r. Do najciekawszych zabytków należą : gotycki kosciół parafialny z XIX - wieczną plebanią, kapliczka z 1820 roku, kamienna figura św. Jana Nepomucena z I poł. XIX wieku, oraz średniowieczny, kamienny krzyż pokutny stojący przy głównej drodze (trasa Nysa - Grodkow 401). Więcej pod : skoroszyce.pl
  •  

    © Kopiowanie, przerabianie, wszelkie publikacje zamieszczonych tutaj zdjec bez uprzedniej pisemnej zgody autora zabronione !

      .................................

  • nto
  • umwo