Opolszczyzn@.net

 

   Internetowa fotogaleria województwa opolskiego - 2006/2009                                            

 

  Copyright by J.M.Skop

 

 

 

  • Rysiewice - gm. Otmuchów, położone na północny zachód od Nysy , w XV-XVIII wieku należały do znanego na Górnym Śląsku rodu von Reiswitz. Wieś była prawdopodobnie siedziba rodowa, lub została przez nich założona. W XVIII wieku Rysiewice przeszły w posiadanie rodu von Jerin. W latach 1774-1790 majątek należał do rodziny von Nerlich, a w latach 20-tych XIX wieku zakupiła go hrabina Eugenia von Ingenheim. Obecny pałac wybudowała zapewne hrabina Konstancja Róża von Ingenheim, która od 1880 roku stała się właścicielka dóbr. W latach 80-tych XX wieku rysiewicki zamek sprzedany został osobie prywatnej. Od wielu lat trwa żmudna restauracja zabytku przez nowego właściciela. Rysiewice są jednym z nielicznych pozytywnych przykładów ratowania zabytku przez prywatnego inwestora. Więcej pod www.otmuchow.info                      
  •  

    © Kopiowanie, przerabianie, wszelkie publikacje zamieszczonych tutaj zdjec bez uprzedniej pisemnej zgody autora zabronione !

      .................................

  • nto
  • umwo