Opolszczyzn@.net

 

   Internetowa fotogaleria województwa opolskiego - 2006/2009                                            

 

  Copyright by J.M.Skop

 

 

 

  • Rozkochów leży w powiecie krapkowickim. Niemiecka nazwa miejscowości do roku 1936 brzmiała Rosnochau, później Rossweide. Najstarsza wzmianka na temat miejscowości pochodzi z roku 1264 i wspomina o jej ówczesnym właścicielu - Janie Szulcu (Johanes Schulz). Następny dokument z 1290 roku stwierdza, że do tego roku wioska należała do klasztoru Cystersów w Lubiążu, a następnie przeszła we władanie biskupa wrocławskiego Tomasza, któremu składała dziesięcinę. W roku 1330 wioska miała już swój kościół pod wezwaniem św. Katarzyny. Po okresie reformacji w 1679 roku kościół stał się kościołem filialnym probostwa w Komornikach. W 1469 r. właścicielem majątku został Jan Rozkochowski, później dobra należały do Wacława von Kaltenbrunn, poborcy podatkowego w księstwie opolsko-raciborskim i deputowanego do stanów księstwa. Później ówczesny zamek wraz z Krapkowicami i Stradunią przeszedł w ręce rodu von Redern. Pałac w obecnej postaci, jako późnobarokowe, trójskrzydłowe założenie został wybudowany w roku 1734 o czym informuje data znajdująca się na kartuszu portalu głównego umieszczona wraz z rodowym herbem. Nowy pałac przebudowany został ze starego, po którym zachowały się fragmenty murów wtopione w nową bryłę oraz żeliwna płyta z płaskorzeźbą sądu Salomona z roku 1702, przeniesiona w późniejszym czasie do kościoła. Istniejące dokumenty pozwoliły ustalić, że dobra szlacheckie w Rozkochowie do roku 1784 były w posiadaniu rodziny Pucklerów. Kolejną datą wyznaczającą historię obiektu był rok 1792, który upamiętniony został na chorągiewce wieńczącej chełm wieży i był przypuszczalnie związany z pracami renowacyjnymi przeprowadzanymi w pałacu być może jeszcze za Pucklerów. Najprawdopodobniej majątek należał do nich jeszcze do roku 1818. Później nadzorowany był przez zarządcę Wincklera (1818 - 1825). W roku 1825 Winckler sprzedał całą posiadłość grafowi Ferdynandowi Harrachowi piastującemu urząd tajnego radcy królewskiego za sumę 98.000 talarów. Harrachowie byli właścicielami Rozkochowa do roku 1851 lub 1853 zakładając ponoć rozległe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli owiec. 18 lipca 1851 roku majątek o powierzchni 465 ha kupił od grafa Karola Filipa von Harrach, graf Ernest Seher-Thoss, noszący tytuł królewskiego szambelana i rotmistrza, będącego członkiem wielu zaszczytnych stowarzyszeń. Hrabia Seher-Thoss nabył również około roku 1800 dobra szlacheckie w Dobrej, Kórnicy, a także w innych miejscowościach, powiększając stale obszar swego majątku. Główną siedzibą rodu był zamek w Dobrej. Zgodnie z rodzinną tradycją pałac w Rozkochowie miał być siedzibą najstarszego z synów właściciela, aż do chwili przejęcia całego majątku. Ród Seher-Thoss pozostał właścicielem Rozkochowa aż do czasów II wojny światowej. Wkrótce po jej wybuchu majątek został skonfiskowany przez nazistów za tzw. “niepoprawność polityczną” dotychczasowych właścicieli. Pałac jest założony wg. schematu pałacu francuskiego, rozpowszechnionego w Europie w okresie baroku, określanym jako typ pałacu między dziedzińcem a ogrodem. Posiada charakterystyczną, symetryczną bryłę w kształcie podkowy. Do korpusu głównego przylegają pod kątem prostym dwa boczne skrzydła i swymi ramionami obejmują dziedziniec reprezentacyjny. Po stronie przeciwnej znajduje się ogród kompozycyjnie związany z pałacem. Pałac zlokalizowany został na północno-zachodnich krańcach wsi, w niedalekim sąsiedztwie drogi prowadzącej w kierunku Głogówka. Od strony południowo-wschodniej graniczy z zabudowaniami gorzelni, od wschodu z gospodarstwem rolnym, a od południowego zachodu i północnego wschodu otoczony jest pięknym, rozległym 16 hektarowym parkiem krajobrazowym. Obiekt usytuowany jest na terenie płaskim z lekkim spadkiem w kierunku zachodnio-południowym, skierowany frontem w kierunku wsi. W całości zbudowany został z cegły. 2-kondygnacyjny, częściowo podpiwniczony. Dach mansardowy posiada konstrukcję drewnianą, pokrytą dachówką. W zwieńczeniu budynku biegnie profilowany gzyms okapowy. Powierzchnia pałacu to 3000 m2. Pałac jest od początku tego roku na sprzedaż. W internecie ukazały się oferty sprzedaży. Cena to : bagatela 3 miliony złotych. (Źródło : szybko.pl)
  •  

    © Kopiowanie, przerabianie, wszelkie publikacje zamieszczonych tutaj zdjec bez uprzedniej pisemnej zgody autora zabronione !

      .................................

  • nto
  • umwo