Opolszczyzn@.net

 

   Internetowa fotogaleria województwa opolskiego - 2006/2009                                            

 

  Copyright by J.M.Skop

 

 

 

  • Prusinowice w gminie Pakosławice. Miejscowość wielokrotnie zmieniała swoją nazwę. Przed rokiem 1300 nazywała się Prussinnovitz od nazwy ojcowskiej Prusin. Do 1945 roku nosiła niemiecką nazwę Waltdorf. Dziś Prusinowice to wieś znana w okolicy z gospodarności i estetyki, laureat konkursu "Piękna Wieś Opolska". Do zabytków zasługujących na uwagę, zaliczyć należy kościół parafialny p.w. św. Michała Archanioła, wzmiankowany w 1297 roku. Obecnie bryła architektoniczna mieści w sobie dwa style : gotycki (stara część kościoła orientowana) i neobarokowy (część kościoła wbudowana w nawę starego). Przy wewnętrznej stronie ogrodzenia, obok wejścia do kościoła stoi wykonany z granitu krzyż pokutny (o wymiarach : 70\30 cm), mocno zdeformowany, praktycznie brak ramion, który pierwotnie stał na skraju Prusinowic, przy drodze prowadzącej do Złotogłowic.Na terenie wsi zauważyc można również liczne kapliczki. Do lat 80 - tych ubiegłego wieku we wsi znajdował się zabytkowy pałac, który należał dawniej do hrabiego Edwarda von Reichenbach, znanego postępowego działacza, obrońcy chłopów, przyjaciela Polaków. Przez wieś przepływa rzeka Cielnica, nad którą niegdyś pracowały dwa młyny wodne (dziś pozostał tylko budynek po jednym z nich). W odległości około 1km od Prusinowic znajdują się dwa XIV- wieczne grodziska, pierwsze z nich znajduje się w lasku w kierunku Lasocic, a drugie grodzisko (stożkowate na planie czworoboku z podgrodziem) znajduje się w kierunku Strobic. (pakoslawice.pl)
  •  

    © Kopiowanie, przerabianie, wszelkie publikacje zamieszczonych tutaj zdjec bez uprzedniej pisemnej zgody autora zabronione !

      .................................

  • nto
  • umwo