Opolszczyzn@.net

 

   Internetowa fotogaleria województwa opolskiego - 2006/2009                                            

 

  Copyright by J.M.Skop

 

 

  • Otmuchów to bez cienia wątpliwości jedno z najciekawszych i najpiękniejszych miast Śląska Opolskiego. Miasto położone jest w południowo-zachodniej części regionu, blisko granicy z Czechami. Założone zostało na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej, przy dawnym historycznym szlaku handlowym wiodącym z Nysy do Kłodzka. Miasto to należy do najstarszych na Śląsku i sięga początkami czasów średniowiecza. O tym fakcie wspomina najstarszy dokument z dziejów Śląska - bulla papieża Hadriana IV z 1155 roku. Wymieniono w niej 15 kasztelanii należących do biskupstwa wrocławskiego, w tym kasztelanię w Otmuchowie. Prawa miejskie (na prawie niemieckim) otrzymał Otmuchów z rąk biskupa Przecława z Pogorzeli w roku 1374. Na przestrzeni lat należało wyłącznie do biskupstwa wrocławskiego i było jego własnością. Przynależność do księstwa biskupiego wycisnęła na jego architekturze specyficzne piękno. Śladem tego jest wiele do dnia dzisiejszego zachowanych zabytków sztuki : *** Zamek Biskupi będący siedziba obronna i pełniący jednocześnie funkcje skarbca. Zamek góruje wprawdzie i dziś, jak przed wiekami , nad zabudowaniami miasta, ale jest to jedynie reszta dawnej warowni. Z budynków wznoszących się dawniej wzdłuż krawędzi wzgórza - trzech skrzydeł i kaplicy - pozostało jedynie skrzydło północno-wschodnie. Posiada ono elementy pierwotnej budowli, powiększonej w średniowieczu i przebudowanej w czasach renesansu i baroku. Pozostała też potężna wieża, choć pozbawiona wieńczącej nadbudówki. Mury obronne zachowały się jedynie we fragmentach. Kiedyś otaczały zamek dwoma obwodami. Zamek położony jest na wzgórzu granitowym (225 m.n.p m). Choć gród w Otmuchowie pojawia się w dokumentach pisanych dopiero w roku 1155, przypuszcza się że istniał on tutaj o wiele wcześniej nim objeli go w posiadanie wrocławscy biskupi. Przypuszcza się że już w połowie X wieku istniał tutaj drewniano-ziemny gród., *** barokowy Kościół p.w. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego (pod względem architektonicznym należy do największych na Śląsku Opolskim. Ufundowany przez biskupa Franciszka Ludwika. Zbudowany na miejscu trzech poprzednich kościołów w zdumiewająco krótkim czasie jedynych 3 lat (prace zaczęto w 1690 roku i ukończono w 1693). Do budowy nowego, obecnego kościoła zużyto 47600 cegieł, 4150 dachówek i 2700 cegieł posadzkowych. Do ukończenia budowli w tak niezwykle krótkim czasie przyczyniła się mobilizacja społeczności miejskiej, która musiała wesprzeć fundatora. Miejskie folwarki i okoliczne wsie dostarczały kamienia, wapna i drewna, miasto też pokrywało częściowo płace robotników. Bezpłatną siłę roboczą zyskiwano darowaniem kar więziennych lub grzywien. Ogromna i z daleka widoczna imponująca trzykondygnacyjna fasada wsparta jest na dwóch 47 metrowych wieżach. Portal główny obramowany został dwoma korynckimi kolumnami, nad którymi umieszczono herb Biskupa Franciszka Ludwika i kamienną płytę opisującą fundatorów i budowniczych kościoła. W niszach umieszczono postacie apostołów), *** Ratusz (o jego początkach można tylko spekulować, gdyż wszelkie źródła na ten temat milkną. Ponieważ już około 1511 roku istniała w Otmuchowie siedziba władz miejskich, dlatego też prawdopodobnie z tą datą należy wiązać początki ratusza. Znajdujący się na ścianie zachodniej kartusz herbowy z herbem biskupa wrocławskiego Jakuba Salzy z datą 1538 r., opatrzony inskrypcją w języku łacińskim wskazuje na jego osobę jako fundatora ratusza. Nie jest wykluczone, że ufundowany przez Salzę ratusz był już wtórną budowlą. W roku 1604 wybudowano wieżę ratuszową z zegarem kołowym. Wieżę ufundował biskup wrocławski Jan Sitsch. W swoim testamencie z roku 1603 zapisał na jej budowę sume 1000 talarów. Istnienie wieży przy ratuszu skłoniło radę miejską do powołania trębacza. Uczyniono to w 1610 roku. Obowiązkiem trębacza było trąbienie z wieży rano i wieczorem, oprócz piątków, trąbienie godzin a także branie udziału w uroczystościach kościelnych. W przypadku pożaru miał wywiesić flagę i latarnię z wieży) *** oraz unikatowy w skali regionu zegar słoneczny (wykonany w stiuku przez anonimowego rzeźbiarza zwanego umownie Mistrzem Epitafiów, działającego w środowisku brzesko-nyskim w II połowie XVI wieku. Zegar ten jest dwustronną, dużych rozmiarów płaskorzeźbą stiukową, polichromowaną a miejscami złoconą. W górnej części znajduje się kartusz herbowy biskupa Gerstmanna podtrzymywany przez dwóch heraldów, po bokach rozstawione symetrycznie dwie tablice z łacińskimi inskrypcjami. W centralnej części znajdują się dwie tarcze zegarowe z cyframi na wstędze. Pod gzymsem tarcz zegarowych umieszczono w okrągłych medalionach oprawionych ornamentem dwa identyczne wizerunki nagiego niemowlęcia, spoczywającego na ceglanym murze, opartego głową o trupią czaszkę, a po drugiej stronie wspierającego się na klepsydrze. Tymże dwu medalionom towarzyszy pewna legenda. Trudno dokładnie powiedzieć co one właściwie znaczą. Przez długie lata mówiono, że są one wspomnieniem zarazy panującej w 1633 roku, podczas której w pewnej rodzinie zmarli wszyscy prócz jednego niemowlęcia. Pozostało ono przy życiu, lecz było sparaliżowane. O fakcie tym wspomina nawet pewien dokument z 1633 roku, skierowany do biskupa wrocławskiego z prośbą o udzielenie pomocy dziecku. Dla upamiętnienia nieszczęścia umieszczono te dwa wizerunki przedstawiające owo sparaliżowane po zarazie dziecko). Rozgłos przynoszą miastu nie tylko zabytki sztuki, ale również wspaniale walory rekreacyjne. Związane jest to z wybudowaniem w latach 1926-33 zbiornika wodnego znanego jako Jezioro Otmuchowskie (o obszarze 2000 ha i pojemności 143 milionów m3, z unikalnym na skalę krajową siedliskiem czapli szarej, otoczony 29 ha rezerwatem z licznymi okazami starodrzewia głównie brzóz i dębów. Na miejscu dzisiejszego jeziora znajdowały się 3 wsie. W roku 1924 zaczęto realizować plany budowy zbiornika retencyjnego, którego zadaniem miało być zatrzymanie w czasie wiosennych roztopów wody z rzeki Nysy Kłodzkiej spływającej z Sudetów, która często zatapiała okoliczne miejscowości. Dzisiaj na obrzeżach zbiornika rozlokowane są liczne ośrodki wypoczynkowe z piaszczystymi plażami i przystaniami zapewniające amatorom letniego wypoczynku doskonałe warunki do uprawiania niemal wszystkich sportów wodnych i wękarstwa. Jezioro to znane jest wśród wędkarzy całej Polski jako doskonałe łowisko szczególnie sandacza). Od ponad 35 lat miasto znane jest również w kraju i za granicą z  tzw. "Lata Kwiatów". Jest to wiodąca w kraju (3 dniowa) impreza cykliczna o charakterze wystawienniczo-festynowym poświęcona wystawom kwiatów. Towarzyszą jej imprezy kulturalne i handlowe. Co roku w pierwszy weekend lipca, ta bardzo popularna, ponadregionalna impreza przyciąga do Otmuchowa ponad 100 tyś. gości z kraju i z zagranicy. Więcej pod  www.otmuchow.info.                     
  •  

    © Kopiowanie, przerabianie, wszelkie publikacje zamieszczonych tutaj zdjec bez uprzedniej pisemnej zgody autora zabronione !

      .................................

  • nto
  • umwo