Opolszczyzn@.net

 

   Internetowa fotogaleria województwa opolskiego - 2006/2009                                            

 

  Copyright by J.M.Skop

 

 

 

  • Otmęt - dawniej stara osada rybacka, po raz pierwszy wzmiankowana w roku 1223 jako Ocnant i Othmant w roku 1302 (od wyrazu odmęt, określającego topografie terenu, który oznacza głęboką, wzburzoną wodę, otchłań). Położony w środkowej części woj.opolskiego, od wieków był ściśle związany z Krapkowicami (dzisiaj to część Krapkowic). Już w średniowieczu na przeciwległych brzegach rzeki powstały dwie twierdze warowne : na lewym brzegu, gdzie Osobłoga wpada do Odry Krapkowice (Chrapkowice 1294), a na prawym brzegu Odry - Otmęt. Ruiny zamku rycerskiego w Otmęcie połżone są na skarpie nad doliną Odry. Przypuszcza się że zamek w XIII wieku należał do zakonu templariuszy. Od roku 1316 aż do końca wieku XV zamek był w posiadaniu rodziny Strzelów. Na początku XVI w. należał do Łukasza Buchty (Lukas von Buchtitz), który wzniósł nowy, murowany zamek. Później zamek byl własnością różnych rodzin śląskich. W XVII wieku zamek został sprzedany Zuzannie von Oppersdorf z Koźla. Nowa właścicielka dokonała kolejnej przebudowy. Po raz ostatni przebudowano go w końcu XVIII wieku. Od połowy XIX w. popadł w ruinę. Mury zamkowe zostały częściowo wykorzystane przy rozbudowie pobliskiego kościoła w roku 1723. Zamek został założony na planie wielobocznym. Przy murze północnym wzniesiono piętrowy, jednotraktowy dom mieszkalny. Zachowały się też fragmenty drugiego domu zbudowanego w części południowej i mury wieży bramnej w części wschodniej z wjazdem prowadzącym od południa. Od strony zachodniej zachowała się wysunięta na zewnątrz półokrągła basteja otwarta od dziedzińca oraz mur obwodowy, wielokrotnie przerabiany. Kolejnym, wartym uwagi zabytkiem jest kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1223 roku. Od 1302 patronowali mu oo. Cystersi z Jemielnicy. W roku 1732 ówczesna właścicielka wsi Otmęt, Magdalena von Larisch, sprzedała kościołowi za 2400 talarów wieżę zamkową. Wtedy to został wybudowany nowy korpus pomiędzy nią a gotyckim prezbiterium. Dzisiejszy wygląd kościół zawdzięcza kolejnym przebudowom, które miały miejsce w latach 1912-1914. Z dawnej świątyni zachowała się jedynie gotycka wieża z kamienia łamanego. Otmęt znany jest również poprzez Śląskie Zakłady Przemysłu Skórzanego. Założył je w 1929 roku Tomasz Bata, który w ciagu 3 lat przekształcił zakłady w Spółkę Akcyjną OTTA produkującą obuwie do 1945 roku. Po wojnie zakład ten dobrze prosperował w latach 1960 -1980. Obecnie przeżywa restrukturyzację, a na jego terenie działają prywatne fabryki obuwia oraz inne firmy handlowe.
  •  

    © Kopiowanie, przerabianie, wszelkie publikacje zamieszczonych tutaj zdjec bez uprzedniej pisemnej zgody autora zabronione !

      .................................

  • nto
  • umwo