Opolszczyzn@.net

 

   Internetowa fotogaleria województwa opolskiego - 2006/2009                                            

 

  Copyright by J.M.Skop

 

 

 

  • Kałków to typowo rolnicza wieś w gminie Otmuchów (6km od Otmuchowa) licząca około 800 mieszkańców. Pierwsza wzmianka na temat wsi Kałków pochodzi z 1132 roku. Już od wieków wśród mieszkańców Kałkowa krążyła pogłoska, że kościół w Kałkowie zbudowali Templariusze. Historycy teorii tej jednak nie popierają, wychodząc z założenia że nie mogło być to możliwe ponieważ jako pewnik przyjmowano powstanie kościoła dopiero w wieku XIII, zatem w czasie gdy zakon Templariuszy już nie istniał. Dodatkowym utrudnieniem w całej tej historii był fakt, że brak jest jakichkolwiek innych wiadomości/wzmianek o obecności Templariuszy na Śląsku. Zakładając jednak   że w każdej nawet legendzie tkwi zawsze odrobina prawdy, mamy tutaj do czynienia z naprawdę niewiarygodnie ciekawą historią. Istnieje bowiem kilka bardzo istotnych szczegółów przemawiających za tym by uwierzyć wielowiekowym, miejscowym pogłoskom iż kościółek w Kałkowie zbudowali właśnie Templariusze. Pierwsze wzmianki na ten temat znajdujemy w kościelnych sprawozdaniach z XVII wieku ... z jednej z parafialnych notatek wiemy że podczas prac naprawczych we wnętrzu kościoła w roku 1822 na jednej ze ścian ujawnił się widoczny, parokrotnie odświeżany napis którego treść wskazuje na wiek XII pochodzenia :"A. D. 132 sacra haec domus a templariis erecta 153 consummata est" w tłumaczeniu : " W roku Pańskim 1132 został ten Dom Boży zbudowany przez Templariuszy, a w 1153 ukończony". Niestety napis ten został wtedy zniszczony i dziś nie da się już (z jakości pisma) stwierdzić z jakiego czasu pochodził.  Jednak fakt jego parokrotnego odnawiania, świadczy o dużej starożytności. Za jego autentyzmem przemawia przede wszystkim dokładna notatka/data dotycząca roku powstania. Trudno byłoby uwierzyć, żeby tak dokładne dane dotyczące określonego roku (tymbardziej zamieszczone we wnętrzu budynku sakralnego w tamtych czasach) były wyssane z palca. Ale właśnie podana tutaj data jest największym punktem spornym historyków ...  bowiem zakon założony został w Jeruzalem około roku 1119. Najwcześniejsze udokumentowane osiedlenie   się Templariuszy na terenie Polski to rok 1153. Właśnie ... "najwcześniejsze udokumentowane" ... co nie znaczy ze Templariusze nie mogli być tutaj prędzej. Trzeba pamiętać o tym, że w ówczesnej Polsce nie istniał jeszcze zwyczaj dokumentowania nawet ważnych wydarzeń. Musimy uzmysłowić sobie, że około roku 1200, cały region Otmuchowa był jeszcze bardzo słabo zaludniony, a jesli Templariusze przybyli w te okolice z pewną konkretną, być może tajną misją to nie oczekujmy obszernych i oficjalnych dokumentacji na ten temat.  Wracając do treści wspomnianego wyżej napisu i zamieszczonych w nim dat, nie trudno zauważyć dziwnej zbieżności co do jednej z nich a mianowicie roku 1153. Rok 1153 to data kompletnego ukończenia budowy kościółka w Kałkowie a zarazem pierwsza udokumentowana, oficjalna data osiedlenia się Zakonu Templariuszy na ziemiach Polski. To nadzwyczaj dziwny zbieg okoliczności. Kościół został poświęcony początkowo św. Jerzemu - patronowi Templariuszy. Również to odpowiadałoby bardzo dobrze założeniu go przez Zakon Templariuszy ... więcej informacji pod www.otmuchow.info
  •  

    © Kopiowanie, przerabianie, wszelkie publikacje zamieszczonych tutaj zdjec bez uprzedniej pisemnej zgody autora zabronione !

      .................................

  • nto
  • umwo