Opolszczyzn@.net

 

   Internetowa fotogaleria województwa opolskiego - 2006/2009                                            

 

  Copyright by J.M.Skop

 

 

 

  • Jakubowice w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki. Obecny pałac (z roku 1879 - date tę można odczytac na choragiewce wieży północnej) zbudowany został na miejscu poprzedniego, stojącego tutaj już być może i w XVI wieku (wsakzują na to dolne partie pałacu/piwnice). Od 1817r. Jakubowice przeszły w posiadanie rodziny von Szczutowsky. Ostatnia rezydentką do roku 1939 była Maria von Szczutowsky. Po wojnie pałac pełnił rolę hotelu i mieszkań dla pracowników PGR-u. Na początku lat 80-tch XX wieku przeprowadzono w nim remont. Po remoncie gmach przeznaczony został na hotel i bibliotekę, pózniej stał pusty. Pod koniec lat 90-tych XX w. został sprzedany osobie prywatnej ... ta zkolei po kolejnym gruntownym remoncie w grudniu 2003 przeksztalciła go w luksusowy Dom Opieki ("Dom spokojnej starości"). Wnętrze pałacu zostało przystosowane dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Teren przypałacowy jak i sam pałac są obiektem zamkniętym, niedostępnym dla zwiedzających.
  •  

    © Kopiowanie, przerabianie, wszelkie publikacje zamieszczonych tutaj zdjec bez uprzedniej pisemnej zgody autora zabronione !

      .................................

  • nto
  • umwo