Opolszczyzn@.net

 

   Internetowa fotogaleria województwa opolskiego - 2006/2009                                            

 

  Copyright by J.M.Skop

 

 

 

  • Dytmarów - wzmiankowany po raz pierwszy w roku 1284 jako Villa Ditmari (od 1484 r. - Ditrichsdorf) w powiecie prudnickim, w gminie Lubrza, na Płaskowyżu Głubczyckim, u podnóży Gór Opawskich. Znajduje się ok. 7 km na wschód od Prudnika. Wieś lokowana na prawie niemieckim w 1302 roku, jako jedna z większych wówczas wsi gminy. W centrum znajduje się kościół pw. św. Katarzyny. Obecny wizerunek kościoła to efekt odbudowy po pożarze w 1857 r. Pozostałością istniejącego tu wcześniej, strawionego przez ogień kościoła jest piękna, renesansowa wieża z 1600 roku oraz okalający kościelny plac mur z kamienia , którego fragmenty przetrwały w niezmienionej formie od XV w. Wewnątrz świątyni warto przyjrzeć się uważniej niezwykle cennej, wykutej z kamienia, XVI -wiecznej kropielnicy. Nad wejściem głównym do kościoła znajduje się figura Matki Bożej spoglądająca ku wchodzącym do świątyni. Prawdopodobnie figura została ufundowana ze środków fundacji jednego z tutejszych proboszczy. Warty uwagi jest również znajdujący się na skraju wsi (przy skrzyżowaniu dróg Prudnik-Dytmarów i Skrzypiec-Lubrza) krzyż pokutny.
  •  

    © Kopiowanie, przerabianie, wszelkie publikacje zamieszczonych tutaj zdjec bez uprzedniej pisemnej zgody autora zabronione !

      .................................

  • nto
  • umwo