Opolszczyzn@.net

 

   Internetowa fotogaleria województwa opolskiego - 2006/2009                                            

 

  Copyright by J.M.Skop

 

 

 

  • Dąbrówka Górna to wieś leżąca w powiecie krapkowickim (w bliskim sąsiedztwie Rogowa Opolskiego). Wioska istniała już w 1403 roku, jako Dambrowka. Jednym z najciekawszych obiektów Dąbrówki Górnej jest XVII - wieczny pałac. Najprawdopodobniej na miejscu obecnego pałacu istniała już wcześniej podobna budowla o charakterze obronnym. Według jednej z miejscowych legend miała tutaj mieszkać królewna Dąbrówka, która została pochowana w srebrnym sarkofagu w starej części zamczyska. Pierwszymi znanymi właścicielami posiadłości była rodzina Rogoyskich, która zakupiła ją w 1490 roku i rezydowała niepodzielnie do XVIII wieku. Kolejnym był Jerzy Ludwik von Dalwig, który sprzedał ją w 1850 roku Walterowi von Teichmann - Logischen. Ostatnim właścicielem pałacu był baron Gotfryd von Teichmann - Logischen. Zmarł w roku 1944 i został pochowany tak jak jego przodkowie w przypałacowym parku. Po II wojnie światowej w pałacu mieściły się magazyny zbożowe, później administracja Państwowego Gospodarstwa Rolnego oraz przedszkole. Dziś pałac znajduje się znów w prywatnych rękach. Stoi jednak opuszczony i zaniedbany. Jego właściciel mieszka podobno za granicą i nie za często go odwiedza. Wstęp na teren byłego PGR-u jest wprawdzie wzbroniony (tablica ostrzegawcza), jednakże w ciągu dnia bramy są szeroko otwarte i wydaje mi się że nikomu nie będzie przeszkadzać jeśli na chwilę zbliżymy się do pałacu. Przy wyjeździe z pałacu, po przeciwnej stronie drogi stoi figura św. Jana Nepomucena z 1719 roku, osadzona na cokole z kartuszem herbowym fundatora, Wacława Leonarda, Józefa Rogoyskiego. W tamtych czasach został on oskarżony przez miejscową ludność o zabójstwo swego brata, współwłaściciela Dąbrówki, który de facto popełnił samobójstwo. Ponieważ św. Nepomucen jest nie tylko patronem dobrej spowiedzi, ale również i dobrej sławy, miał on bronić fundatora przed oszczerstwami i fałszywymi pomówieniami. Wyjeżdżając z Dąbrówki Górnej (w kierunku Rogowa Opolskiego) warto przyjżeć się stojącej przy głównej drodze po prawej stronie kapliczce, której powstanie owiane jest dwoma podaniami. Jedno z nich wskazuje na to, że jest to zbiorowa mogiła żołnierzy napoleońskich, zmarłych podczas powrotu Napoleona po przegranej wojnie z Rosją. Natomiast drugie opowiada o tym, że są w niej pochowani mieszkańcy wsi, którzy padli ofiarą epidemii cholery. Dlatego przestrzegano dzieci, by nie jadły jabłek z jabłoni, która rosła niegdyś w pobliżu kaplicy...
  •  

    © Kopiowanie, przerabianie, wszelkie publikacje zamieszczonych tutaj zdjec bez uprzedniej pisemnej zgody autora zabronione !

      .................................

  • nto
  • umwo