Opolszczyzn@.net

 

   Internetowa fotogaleria województwa opolskiego - 2006/2009                                            

 

  Copyright by J.M.Skop

 

 

 

  • Biała Nyska to wieś zaliczana do najstarszych w regionie, istniejąca już w 1231 roku. Biała Nyska leży 5 km na południowy zachód od Nysy. W 1231 r. biskup wrocławski Wawrzyniec nadał tereny nad Białą Głuchołaską komesowi Zygfrydowi w celu lokowania Białej jako wsi na prawie niemieckim. Pół wieku później okoliczne tereny stały się przedmiotem sporu między biskupem Tomaszem II i księciem wrocławskim Henrykiem IV Probusem, dążącym do zachowania politycznej zwierzchności nad posiadłościami biskupstwa wrocławskiego. Biała Nyska i sąsiedni Morów znalazły się wśród 65 wsi zagarniętych przejściowo przez księcia, przeciwko czemu w 1284 r. oficjalnie protestował biskup wrocławski. Książę, zbudował tuż obok biskupiej Nysy własny zamek, którego zburzenia domagał się biskup. Książę miał powody, by obawiać się ekspansjonistycznych dążeń króla czeskiego Wacława II (będącego od 1291 r. również księciem krakowskim), w związku z czym zaczął intensywnie fortyfikować swoje posiadłości. Przedsięwzięciami obronnymi objął on także biskupie terytorium nysko-otmuchowskie, pretendując do utrzymania politycznego zwierzchnictwa nad tym pogranicznym obszarem. Przejawem tego było wybudowanie przez Bolka I nowego zamku w Białej Nyskiej oraz przejęcie przezeń z rąk prywatnych zamku Kaldenstein, zbudowanego przez "wrogów Kościoła" na terytorium biskupim. Książę uruchomił też własną komorę celną na terytorium nysko-otmuchowskim, zatrzymywał dziesięciny, samowolnie usuwał i ustanawiał wójtów w miastach biskupich, a ludzie książęcy wymuszali różnego rodzaju świadczenia od poddanych biskupa, wycinali należące do biskupstwa lasy, wypasali łąki itp. Tak doszło do ostrego konfliktu między księciem a biskupem. Ten ostatni obłożył księcia ekskomuniką, a jego posiadłości interdyktem, tj. zakazem sprawowania posług religijnych. Odpowiadając w 1295 r. na skargi biskupa, Bolko I tłumaczył się, że budowa zamku w Białej Nyskiej miała służyć obronie kraju. Powołany na rozjemcę w sporze biskup krakowski Jan Muskata orzekł że zamek w Białej Nyskiej powinien być zburzony ... Wartym uwagi w Białej Nyskiej jest również kościół św. Jana Ewangelisty (pierwsze wzmianki o kościele w tym miejscu pochodzą z 1284 roku). Kościół otacza średniowieczny mur kamienny, przy którym po wewnętrznej stronie od południa stoi okazały krzyż pokutny (wykonany z piaskowca o wymiarach 100\70 cm). Został przeniesiony z drogi głównej na teren przykościelny. Na ramionach krzyża widać wyraźne rysy miecza lub sztyletu. Można się jedynie domyślać, że narzędziem zbrodni była odmiana sztyletu. Na przeciw kościoła znajduje się również neogotycka wieża bramna bedąca pozostałością po pałacu, który wzniesiono w XVI wieku w miejscu w.w. wcześniejszej warowni piastowskiej. Nieistniejący już dziś pałac spłonął podczas ostatniej wojny i został rozebrany w połowie lat siedemdziesiątych XX wieku. Podczas oblężenia Nysy przez wojska napoleońskie w 1807 roku, w pałacu stacjonował dowódca francuski gen. D. Vandamme. ( część tekstu - Zbigniew Bereszyński / gazeta.pl)
  •  

    © Kopiowanie, przerabianie, wszelkie publikacje zamieszczonych tutaj zdjec bez uprzedniej pisemnej zgody autora zabronione !

      .................................

  • nto
  • umwo